Dodávka, instalace a uvedení varovného systému do provozu ve společnosti Biocel Paskov a.s.BIOCEL
Montážní práce v Německu – SCACOFELY
EPS a DP – obj.50 – TEVASIEMENS
EPS, DP, KV, optickou a akustickou signalizaci pro SHZ do vytypovaných prostor v obj. č. 883 – NOSD 16B fáze „A“ – TEVASIEMENS
Energetické využití kondenzátu – BIOCEL PaskovBIOCEL
Montážní práce v objektu BIOCEL Paskov – Elektro a MaR – Soda boilerPMS
EPS – Energetické využití kondenzátu – BIOCELBIOCEL
EPS – Turbínová hala a chladící věže – BIOCEL PaskovBIOCEL
EPS a DP – Sodný kotel – BIOCEL PaskovBIOCEL
SHZ – obj. 60, 112 a 188 – TEVASIEMENS
Hromosvodová soustava objektu Sodného kotle – BIOCEL PaskovBIOCEL
Montážní práce v objektu Lenzing – Rakousko – Elektro a MaRPMS
Technologie – Energetické využití kondenzátů – BIOCEL PaskovBIOCEL
Část elektro – Požární vodovod v hale Studená válcovna AMFM a.s.NBS
DP a SHZ – obj.22 – TEVATEVA
Uchycení vedení hromosvodu na ANA ČOV – B23, B13, B11 – BIOCEL PaskovBIOCEL
EPS – Ozonové bělení – BIOCEL PaskovBIOCEL
Realizace PRS projektu GPL v obj.145 TEVA CIRMT
EPS – obj.96B – Laboratoře – část TAPI – TEVASIEMENS
DP – obj.70 – TEVASIEMENS
Hromosvodová soustava objektu čerpadlovny a chladících věží – BIOCEL PaskovBIOCEL
EPS a DP v pomocných energetických prostorů v obj.50 a 51 – TEVASIEMENS
DP – Nová Extrakce – Výroba – obj.50 – TEVASIEMENS
SHZ – obj.801, m.č.502 – TEVASIEMENS
SHZ – obj.51 – Rozvodny m.č. 29 a 31 + obj.96 – TEVARSBP
EPS – Nová Extrakce – Výroba – obj.50 – TEVASIEMENS